Nejstarší český hrad: Přimda

Hrad Přimda
Foto: Petr Kinšt / Creative Commons / CC BY-SA 4.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Když se hovoří o nejstarším českém hradu, může to být trochu zrádná úvaha. Je to pravděpodobně hrad Přimda v tachovském okrese. Záleží samozřejmě na tom, z jakého úhlu pohledu se na věc díváte. Spolehlivých písemných zmínek z doby dávného středověku máme málo. Také bychom měli mluvit jednoznačně o hradech, ne o přemyslovských hradištích, která mnohde byla předchůdcem pozdějších hradů.

Reklama

Hrad Přimda: První zmínka

Hrad Přimda, se zřejmě tím nej může pochlubit. Alespoň pokud jde o stáří českých hradů. Historička Dobroslava Menclová předpokládá, že jde o „nejstarší z kamene postavenou a zachovanou hradní stavbou v Čechách“. Zmínku o něm najdeme už v roce 1121, a to v Kosmově kronice. Známý kronikář uvádí, že hrad na skále postavili Němci.

Hrad Přimda: Stavba bez povolení

Skalní hřeben byl pro takovou stavbu mimořádně vhodný, protože sama skála zajistila částečné opevnění. Ve středověku to bylo potřeba, aby stavba odolala nájezdům nenechavců. Podle historiků oním stavitelem hradu mohl být Děpolt II. z Vohburgu. Měli bychom dodat, že stavbu vybudoval bez povolení panovníka. Tedy vlastně načerno.

Hradní mohutná obytná věž

„Zdi budované z velkých kvádrů jsou typickou ukázkou vohburkovské architektury,“ napsal o stavbě Tomáš Durdík, náš přední odborník na středověké hrady. Samotnou stavbu hradu tvořila mohutná čtyřhranná románská věž určená k obytným účelům. Odborně se nazývá donjon. Žádný velký komfort byste ale zde čekat nemohli.

Přímé bezpečnostní ohrožení státu

Český kníže Vladislav I. nedopustil, aby si nějaký cizák na jeho území budoval svoji pevnost, a proto sem poslal vojsko. Hrad Přimda, postavený na hranicích mladého přemyslovského státu, považoval za jeho přímé bezpečnostní ohrožení. Knížecí vojska hrad opravdu dobyla a ten se pak stal majetkem panovníka. Pozvolna se pak měnil ve skutečnou pevnost, jelikož pro stát měla jeho poloha strategický význam.

Reklama

Hrad Přimda: Pevnost na pohraniční stezce

Od roku 1126 se tedy hrad Přimda nacházel ve vlastnictví přemyslovských knížat. Ve 13. století na hradě Přimda sídlil kastelán, který měl mnohem důležitější funkci, než jak ji známe dnes. Jednalo se o jeden z vůbec nejdůležitějších úřadů přemyslovského státu právě proto, že spravoval pohraniční území západu na stezce, která směřuje na německý Norimberk.

Přimda: Vězení pro rebelující šlechtu

Z dějin hradu bychom neměli opomenout, že posloužil také jako žalář, a to hlavně pro rebely z řad vládnoucího rodu.  Na dlouhých 12 let tu český král Vladislav II. uvěznil svého příbuzného a rivala Soběslava II. Ten ovšem po propuštění zažil satisfakci, protože obsadil trůn. Tím nejznámějším zdejším vězněm se ale stal český král Přemysl Otakar II. Jako mladík si zde v roce 1247 pěkně pobyl pár týdnů v chládku, protože si dovolil povstat proti svému otci, králi Václavovi I. Dostal tedy trest.

Hrad, který nahlodal zub času

Ačkoliv hrad Přimda vlastnil vládnoucí rod, tedy Přemyslovci, přesto se nakonec po několika staletích proměnil ve zříceninu. Jak je to možné? Docela jednoduše. Občas hrad dostal od panovníka do zástavy nějaký šlechtický rod. Význam pevnosti tak postupně klesal. Čím dál více v něm hlodal zub času, až z něho nakonec zbylo pouhé torzo.

Tragická smrt dítěte na Přimdě

Z moderní historie zde došlo v roce 1989 k tragickému momentu. Když se sem toho roku vydaly na výlet děti, během jejich pobytu se zřítil kus hradební zdi. Kamení zasypalo právě i děti a jedno z přítomných na následky zranění zemřelo. Hrad Přimda poté zůstal řadu let nepřístupný. V roce 2000 ho ale odborníci staticky zajistili, proběhla oprava hradeb, která skončila roku 2004.

Reklama

Nejstarší hradní toaleta v Česku

Nyní je hrad tedy přístupný. Co zajímavého zde můžete vidět? Upozorníme na jednu perličku ze středověkého každodenního života, kterou se vám hned tak někde spatřit nepodaří.  Co máme na mysli? Jde o prevét. Co si pod tímto slovem představit? Jde o toaletu, která se na středověkých hradeb umisťovala vně hradební zdi do arkýře. Stála na krakorcích – tak se označují nosné kamenné hranoly vystrčené ze zdi.

Proč středověký hradní záchod vypadal právě takto? Šlo o to, aby jak otvor, tak samotné sedátko bylo vysunuté ven z hradební zdi. Poloha na vnější straně hradního paláce umožňovala, aby výkaly padaly ven rovnou do hradního příkopu dole. Nikdo je tak nemusel složitě uklízet, příroda se o ně postarala sama.

Možná vás napadne, že sedícímu na toaletě foukalo na zadek. Proti tomu se pod sedátkem nacházela dřevěná záklopka. Když dotyčný vykonal potřebu, jednoduše ji pomocí mechanismu sklopil a výkaly letěly střemhlav dolů. Zřejmě tento prevét drží také společně s hradem jedno nej, a sice je nejstarší u nás.

Skupiny by si měly prohlídku rezervovat

Na hrad Přimda se můžete podívat během léta každý den mezi 10.00 a 16.00 hodinou. Základní prohlídkový okruh tvoří horní a dolní nádvoří s přístavkem s prevétem a obytná věž donjon. Pro skupiny nad 10 osob si můžete rezervovat prohlídku s průvodcem. Návštěva půvabné hradní zříceniny rozhodně potěší každého, je zde i krásný rozhled po kraji.

Reklama

Reklama

Zdroj: https://www.hrad-primda.cz/cs, https://www.mestoprimda.cz/mesto/historie/historie-hradu-primda/, Kniha DURDÍK, Tomáš. Hrad Přimda. 1.. vyd. Praha: Společnost přátel starožitností v Praze v nakl. Unicornis, 2007. 103 s. ISBN 978-80-86204-18-5.,

Reklama
Zavřít reklamu