Zlatá Stoka

Zlatá Stoka je jedním z nejimpozantnějších děl renesanční vodohospodářské architektury v České republice. Tento umělý vodní kanál, vystavěný mezi lety 1508 a 1518 pod vedením inženýra Štěpánka Netolického, je nejen technickým zázrakem své doby, ale i klíčovým prvkem pro fungování rybniční soustavy v jižních Čechách.

Reklama

Historie a výstavba

Kanál byl vybudován jako součást komplexního systému rybníků, který je spojen s řekou Lužnicí. Netolický použil pokročilé inženýrské techniky a matematické výpočty, aby dokázal efektivně ovládat tok vody. Tento mistrovský počin si zachoval svou funkčnost i po více než 500 letech.

Funkce kanálu

Zlatá Stoka není jen obyčejným kanálem. Slouží jako zásobárna vody pro okolní rybníky, které napájí čistou a okysličenou vodou. Tento systém má několik klíčových funkcí:

  • Okysličování rybníků: Přes složitou soustavu jezů a přepadů dosahuje kanál optimálního okysličení vody, což je zásadní pro život ryb a vodních organismů.
  • Odběr přebytečné vody: Během výlovů ryb nebo v období dešťů kanál bezpečně odvádí nadbytečnou vodu, čímž zajišťuje stálou hladinu v rybnících.

Zajímavá místa podél Zlaté Stoky

Pokud se rozhodnete sledovat Zlatou Stoku, můžete objevit několik zajímavých zastávek:

  • Rybník Svět: Jeden z hlavních rybníků napájených Zlatou Stokou, nabízí malebná zákoutí a je ideálním místem pro rekreaci a rybaření.
  • Jez Pilař: Technicky zajímavé místo, kde se můžete přesvědčit o důmyslnosti středověkého vodního inženýrství.
  • Lomnice nad Lužnicí: Krásné městečko, kterým kanál protéká, je bohaté na historii a nabízí mnoho kulturních památek.

Ekologický význam

Kanál má také mimořádný ekologický význam. Přispívá k udržení biodiverzity v regionu a jeho správné fungování je důležité pro místní flóru a faunu. Díky tomu je Zlata Stoka nejen technickým, ale i přírodním klenotem Jihočeského kraje.

Reklama

Procházka podél Zlaté Stoky je tak nejen zážitkem technologické historie ale i krásnou přírodní meditací.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu