Hornické muzeum Ostrava

Hornické muzeum v Ostravě Pod Landekem je výjimečnou památkou, která znázorňuje historii hornictví a těžby uhlí v Moravskoslezském kraji. Muzeum se nachází v městské části Ostravy v okrese Ostrava-město, nedaleko známého pohoří Nízký Jeseník.

Reklama

Historie a význam

Muzeum bylo zřízeno s cílem zachovat kulturní a průmyslové dědictví regionu, který byl po mnoho desetiletí střediskem těžby černého uhlí. Samotná lokalita Pod Landekem byla důležitým důlním centrem, kde začala těžba uhlí již ve 19. století. Návštěvníci tak mají možnost vidět autentické prostory a nástroje, které používali horníci při své každodenní práci.

Expozice muzea

Hornické muzeum nabízí několik stálých expozic, které pokrývají široké spektrum témat spojených s hornictvím:

  • Podzemní trasa: Návštěva podzemních štol připomíná skutečnou atmosféru starých dolů a umožňuje návštěvníkům zažít, jak těžká a nebezpečná byla práce horníků.
  • Historické lokomotivy: Kolekce historických důlních lokomotiv a vozíků, které se používaly k přepravě uhlí a materiálu.
  • Hornická sídla: Podívejte se na repliky obytných prostor, v nichž horníci a jejich rodiny žili, což nabízí jedinečný pohled na jejich každodenní život.
  • Víceúčelová dílna: Prezentace různých nástrojů a těžební techniky, kterou horníci používali v průběhu let.

Vzdělávací aktivity a akce

Muzeum pořádá také řadu vzdělávacích aktivit a interaktivních programů, které jsou zaměřeny na děti i dospělé. Například návštěvníci mohou vyzkoušet simulace důlní práce nebo se zúčastnit tematických prohlídek vedených zkušenými průvodci. Každoročně se v muzeu konají speciální akce jako Noc muzeí nebo Den horníků, které přitahují tisíce návštěvníků z celé republiky i zahraničí.

Muzeum se nachází na nadmořské výšce 211 metrů a je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou i autem. Jeho rozlehlý areál nabízí dostatek parkovacích možností i občerstvení pro návštěvníky.

Reklama

Tato kulturní a historická památka je důležitým symbolem regionu a nabízí nezapomenutelný zážitek pro všechny, kteří chtějí lépe poznat bohatou hornickou minulost Ostravy.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu