Podmínky zveřejnění obsahu

Tento dokument stanovuje podmínky pro zveřejnění obsahu na webových stránkách www.pocesku.eu (“Po Česku”) provozovaných fyzickou osobou Pavlem Kovářem, IČ: 03246078, zapsanou v Živnostenském rejstříku od 30. 7. 2014, evidovaném Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Pod Kostelem 719, 756 54 Zubří.

1. Oprávnění k užívání obsahu

Prohlašuji, že jsem oprávněn(a) k užívání a poskytování digitálního obrazového materiálu (dále jen “dílo”), nejedná se o dílo, které je neoprávněně stažené z fotobank nebo jiných veřejných zdrojů na internetu a uděluji tímto neomezenou licenci k užívání díla všemi způsoby podle § 12 autorského zákona třetím osobám. Tato licence zahrnuje právo užívat a zveřejňovat dílo na všech portálech agentury Smit Media, kterou provozuje fyzická osoba Pavel Kovář, včetně sociálních sítí.

2. Poskytnutí licence

Vložením díla do databáze webu “Po Česku” poskytuji provozovateli webu právo užívat dílo bezplatně, časově a teritoriálně neomezeně. Tato licence umožňuje provozovateli publikovat dílo na webových stránkách www.pocesku.eu a všech ostatních portálech agentury Smit Media, včetně sociálních sítí jako Facebook, Instagram, Twitter a dalších. Provozovatel není povinen uvádět autorství při zveřejnění díla.

3. Zveřejnění obsahu

Zveřejnění obsahu na našich portálech není garantováno. Obsah bude zveřejněn dle uvážení provozovatele. Pokud požadujete garantované zveřejnění, prosím kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních informací. Garantované zveřejnění může podléhat dodatečným podmínkám nebo poplatkům.

4. Podmínky pro zveřejnění

Zveřejnění obsahu je zdarma. Podmínkou je, že bude na vašich stránkách umístěn zpětný odkaz na webové stránky “Po Česku”. Tento zpětný odkaz nesmí být typu “nofollow”. Všechny informace a kód pro vložení jsou dostupné na stránce https://www.pocesku.eu/loga-a-bannery/.

5. Souhlas s podmínkami

Vložením fotografií do databáze “Po Česku” souhlasím s tím, že jsem oprávněn(a) poskytnout fotografii ke zveřejnění a že autorská práva k dílu jsou v pořádku.

6. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo dílo kdykoliv odstranit nebo upravit bez předchozího upozornění. Provozovatel není odpovědný za případné škody vzniklé z užívání díla třetími osobami.

7. Platnost licence

Licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu provozovatelem. Tato licence je neodvolatelná a platí po celou dobu trvání autorských práv.

8. Dodatečné informace

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje a zpracovávat je v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré podmínky týkající se ochrany osobních údajů jsou specifikovány v Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese pavel.kovar@smitmedia.cz.

Reklama
Zavřít reklamu