Vyšehrad

Vyšehrad je bývalou pevností, historickým hradištěm a sídlem významné baziliky, které se majestátně tyčí na vrcholu skaliska nad pravým břehem Vltavy. Místo je proslulé svými bohatými dějinami a spletitou sítí pověstí, které se pojí k počátkům Českých zemí. Nachází se v Hlavním městě Praze a je neodmyslitelnou součástí jeho kulturního dědictví.

Reklama

Dějiny a legendy

Vyšehrad hraje klíčovou roli v českých dějinách a pověstech. Podle historických pramenů bylo toto místo obýváno již v době pravěku, ačkoli jeho největší význam nastává za doby první české knížecí dynastie Přemyslovců. Pověstmi opředená kněžna Libuše údajně měla právě zde svou věštírnu, odkud predikovala slávu Prahy a nástup dynastie Přemyslovců. Mezi další legendy patří příběh o Bivoji, hrdinovi, který měl skálu přeskočit s divokým kancem na zádech.

Architektonické skvosty

Na Vyšehradě se nachází několik významných historických a kulturních památek. Jednou z nich je bazilika sv. Petra a Pavla, která byla založena v 11. století a procházela mnoha stavebními úpravami. Současný neogotický vzhled je výsledkem rekonstrukce z konce 19. století. V sousedství baziliky se rozprostírá Vyšehradský hřbitov, kde jsou pochováni mnozí významní čeští umělci a osobnosti, jako jsou skladatelé Antonín Dvořák a Bedřich Smetana.

Vyšehradské pamětihodnosti

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku monumentálních bran, které byly součástí obranného systému pevnosti. Severní brána Táborská a Leopoldova brána jsou skvělými příklady barokní vojenské architektury. Další ikonickou stavbou je rotunda sv. Martina, nejstarší dochovaná rotunda v Praze, která byla postavena v 11. století.

Park a vyhlídka

Procházka po vyšehradském areálu nabízí nejen historické zajímavosti, ale i nádherné výhledy na Prahu. Místo je obklopeno prostornými parky, které poskytují klid a oddech od rušného městského života. Výhled z bastionů na Vltavu a Pražský hrad patří mezi nejkrásnější panorama, které můžete ve městě najít.

Reklama

Role Vyšehradu v moderní době

V současnosti Vyšehrad slouží nejen jako turistická atrakce, ale také jako kulturní centrum. Pořádají se zde různé výstavy, koncerty a divadelní představení, které přitahují návštěvníky z celého světa. Vyšehradský areál je významným místem pro obyvatele Prahy i turisty, kteří se chtějí ponořit do bohaté historie, užít si malebné scenérie a cítit atmosféru dávných věků.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu