Vodní nádrž Boskovice

Vodní nádrž Boskovice je umístěna v malebném prostředí Jihomoravského kraje, konkrétně v okrese Blansko. Byla vybudována v průběhu let 1985 až 1989 jako záložní zdroj pitné vody pro široké okolí. Právě z tohoto důvodu je zde vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje, a proto není vstup do blízkosti přehrady možný. Toto opatření zajišťuje čistotu a kvalitu vody, což je pro takto významný vodní zdroj nezbytné.

Reklama

Lokalita a okolí

Vodní nádrž Boskovice se nachází v nadmořské výšce 428 metrů. Oblast je obklopena hustými lesy a krásnou přírodou, která láká turisty k výletům a přírodním procházkám. I když přístup k samotné nádrži není možný, v okolí lze najít řadu zajímavých míst k prozkoumání a relaxaci.

Historie výstavby

Výstavba nádrže byla zahájena v roce 1985 a dokončena o čtyři roky později v roce 1989. Projekt vznikl jako odpověď na potřebu stabilního a kvalitního zdroje pitné vody pro oblast. Stavba nádrže znamenala významný inženýrský počin, který přinesl nové možnosti pro zajištění pitné vody pro obyvatele.

Význam a využití

Nádrž Boskovice má klíčový význam pro region, jelikož funguje jako záložní zdroj pitné vody. Důkladná ochrana tohoto zdroje je zajištěna přísnými opatřeními, včetně nepřístupnosti blízkého okolí pro veřejnost. Přestože si návštěvníci nemohou vodní plochu prohlédnout zblízka, nádrž zůstává významným objektem z hlediska místního vodohospodářství.

Turistické aktivity v okolí

Okolí vodní nádrže nabízí mnoho turistických možností. V lesích se nacházejí značené turistické trasy a cyklostezky, které vedou k dalším přírodním a historickým památkám v regionu. Mezi oblíbené cíle patří například nedaleký hrad Boskovice nebo přírodní park Řehořkova strouha.

Reklama

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu