Strahovský klášter

Strahovský klášter v Praze je nejen nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách, ale také jedním z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. Založen byl roku 1143 a jeho historie je spjata s mnoha významnými událostmi českých dějin. Po roce 1990 byl klášter obnoven do své původní krásy a dnes zde sídlí Památník národního písemnictví a další významné instituce.

Reklama

Strahovská knihovna

Jednou z hlavních atrakcí kláštera je slavná Strahovská knihovna, která je považována za jednu z nejkrásnějších historických knihoven na světě. Její knihovní fond čítá více než 200 000 svazků, mezi nimiž se nachází řada vzácných rukopisů, inkunábulí a prvotisků. Knihovna se skládá ze dvou hlavních sálů – Teologického a Filozofického, které jsou skvostem barokní architektury.

Teologický sál

Teologický sál byl dokončen v roce 1679 a je ozdoben nádhernou freskovou výzdobou, která zobrazuje významné okamžiky z dějin křesťanství. Kromě impozantních fresek zaujme návštěvníky také dekorativní dřevěný strop a prehistorický kabinet, který obsahuje vzácné přírodovědné sbírky z 18. a 19. století.

Filozofický sál

Filozofický sál, který vznikl v roce 1794, se pyšní bohatě zdobenou štukaturou a monumentálním malovaným stropem, kde lze vidět alegorie Věd a Umění. Strop v celkové ploše 600 m² je dílem slavného malíře Antona Maulbertsche. Sál se používá nejen jako knihovna, ale i jako místo pro kulturní a vědecké akce.

Strahovská obrazárna

Další významnou částí Strahovského kláštera je obrazárna, která nabízí bohatou sbírku českého a evropského umění od gotiky až po baroko. Mezi nejcennější exponáty patří díla malířů Karla Škréty a Vojtěcha Hynaise. Obrazárna také pravidelně hostí různé krátkodobé výstavy, které rozšiřují kulturní nabídku.

Reklama

Architektonické skvosty

Strahovský klášter je impozantním komplexem budov, jejichž architektura odráží různé historické styly. Najdeme zde prvky gotiky, renesance, baroka i klasicismu. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jedinečným příkladem barokní architektury a jeho interiér okouzlí nádhernými freskami a oltářními obrazy.

Návštěva Strahovského kláštera nabízí nejen pohled do historie a umění, ale i příležitost pro klidné procházky v přilehlé zahradě, která poskytuje úžasné výhledy na celou Prahu.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu