Pevnost Hanička (dělostřelecká tvrz)

Pevnost Hanička, která se nachází v Orlických horách v Královéhradeckém kraji, byla zbudována v letech 1936-1938 jako součást obranného systému Československa. Její strategická poloha v okrese Rychnov nad Kněžnou měla zaručit ochranu před možným vpádem fašistického Německa. Přestože byla pevnost připravena k obraně, historické okolnosti vedly k tomu, že Československo bylo nakonec obsazeno bez boje.

Reklama

Historie a vývoj

Pevnost Hanička je jednou z nejzachovalejších dělostřeleckých tvrzí v regionu a její stavba trvala téměř dva roky. Pevnost je tvořena několika hlavními objekty spojenými podzemními chodbami, které byly schopné odolávat silným náletům a dělostřeleckým útokům. Objekt byl navržen tak, aby umožňoval efektivní obranu proti důmyslným vojenským taktikám, a disponoval potřebným zázemím pro dlouhodobý pobyt vojáků.

Druhá světová válka a poválečné období

Po nevyužitém potenciálu pevnosti během druhé světové války nastal její nový účel. V 70. letech 20. století, v období studené války, byla pevnost přebudována na protiatomový kryt. Tento nový účel zahrnoval zásadní úpravy, včetně instalace moderního technického vybavení, aby mohla sloužit jako útočiště pro klíčovou vojenskou elitu v případě jaderného útoku.

Současnost a turistické atrakce

Dnes je Pevnost Hanička přístupná veřejnosti a slouží jako fascinující turistická atrakce. Návštěvníci mohou prozkoumat rozsáhlé podzemní prostory a dozvědět se více o její historii a technickém vybavení. Mezi nejoblíbenější části prohlídek patří návštěva velkolepých podzemních hal a prohlídka různorodých vojenských exponátů.

**Co návštěvníci mohou očekávat:**

Reklama
  • Prohlídky s průvodcem, které poskytují detailní pohled do historie pevnosti.
  • Výstavu vojenského vybavení a výstroje, které byly používány jak během výstavby, tak přestavby pevnosti.
  • Speciální expozice zaměřené na život vojáků v době druhé světové války a studené války.

Pevnost Hanička tedy představuje jedinečné spojení vojenské historie a technických inovací, které jsou stále přístupné pro širokou veřejnost. Díky své poloze v malebném kraji Orlických hor, nedaleko vrchu Anenský, je Hanička ideálním cílem pro všechny milovníky historie a technických památek, kteří mohou rovněž využít okolní přírodu k turistickým výletům.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu