Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Lidická galerie

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) je kulturní událostí, která od svého vzniku přitahuje nejen malé umělce z celého světa, ale i širokou veřejnost. Prvně se tato výstava konala v roce 1967 a zpočátku měla charakter národní akce. Od roku 1973 se však otevřela mezinárodnímu publiku a postupně se stala významnou platformou pro dětskou tvorbu.

Reklama

Poloha a prostředí

Výstava se koná v Lidické galerii, která se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, v městě Lidice. Galerii obklopuje nádherná příroda a atmosféra místa hluboce rezonuje s historickou pamětí obce. Lidice totiž mají těžkou, ale důležitou historii, kterou galerie citlivě reflektuje ve svých prostorách.

Historie a pozadí výstavy

Na počátku své existence byla výstava pořádána v místním kulturním domě, který dnes slouží jako Lidická galerie. Při návštěvě galerie máte možnost vidět nejen různé výtvarné práce dětí, ale také se seznámit s historií místa, jeho vývojem a kulturním významem. Dříve se zde vystavovaly hlavně díla československých dětí, ale dnes jsou tu zastoupeni mladí umělci z více než 70 zemí světa.

Návštěva a aktivity

Návštěva výstavy je zážitkem pro celou rodinu. Kromě prohlížení exponátů nabízí galerie i různé doprovodné programy, workshopy a interaktivní aktivity, které děti nadchnou a inspirovat. Vstup je většinou volný, ale je dobré si ověřit aktuální podmínky na oficiálních stránkách MDVV Lidice.

Soutěže a ocenění

Jednou z důležitých součástí výstavy je soutěžní část. Děti z celého světa zasílají svá díla na konkrétní téma, které se každý rok mění. Nejlepší práce jsou pečlivě vybírány a oceňovány, což dodává výstavě další rozměr a motivuje mladé tvůrce k účasti. Slavnostní předávání cen je každoročně velkou událostí, kterou navštěvují zástupci diplomatických misí, umělci, pedagogové a novináři.

Reklama

Význam a přínos

MDVV Lidice má zásadní kulturně-výchovný význam. Přes umění se snaží propojovat děti různého etnického, národnostního a sociálního původu, což podporuje vzájemné porozumění a toleranci. Výstava také přispívá k rozvoji uměleckých talentů a nabízí mladým lidem jedinečnou platformu pro prezentaci své tvorby na mezinárodní úrovni. Dětská výtvarná díla, která zde můžete vidět, často nejen překvapují svou kvalitou, ale také přinášejí cenné poselství a hluboké zamyšlení nad tím, jak děti vnímají svět kolem sebe.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu