Městské muzeum Nové Město pod Smrkem

Městské muzeum se nachází v Novém Městě pod Smrkem v ulici Palackého vedle budovy městského úřadu. Toto muzeum představuje významnou kulturní instituci regionu, která svým bohatým sbírkovým fondem přibližuje návštěvníkům historii a tradice oblasti.

Reklama

Historie muzea

Městské muzeum bylo založeno v polovině 20. století s cílem zachovat a prezentovat místní kulturní dědictví. Původně se jednalo o malou expozici, která se nacházela v prostorách městské radnice. Postupem času se však sbírky rozrostly a proto bylo nutné nalézt nové, větší prostory. V roce 1995 bylo muzeum přestěhováno do současné budovy, která je nejen historicky hodnotná, ale také ideálně situovaná v centru města.

Stálé expozice

V muzeu najdete několik stálých expozic, které jsou tematicky rozdělené. Jedním z nejvýznamnějších oddělení je expozice věnovaná hornictví a průmyslu, které měly v této oblasti dlouhou a významnou tradici. Návštěvníci zde mohou vidět nástroje a stroje používané při těžbě a zpracování kovů, stejně jako dokumenty a fotografie z doby, kdy hornictví bylo hlavním průmyslovým odvětvím Nového Města pod Smrkem.

Etnohistorie a lidová kultura

Další zajímavou částí muzea je expozice zaměřená na každodenní život a lidovou kulturu obyvatel regionu. Tato expozice obsahuje bohatou sbírku lidových krojů, domácích potřeb, zemědělského nářadí a různých dalších artefaktů, které ilustrují tradiční život v tomto kraji. Důraz je kladen na zachování a prezentaci místních řemesel, jako je tkalcovství nebo výroba keramiky.

Město a jeho rozvoj

Nedílnou součástí muzea je také sekce věnovaná historii samotného města. Expozice mapuje vývoj od jeho založení až po současnost, a to nejen prostřednictvím historických dokumentů a map, ale také fotografií a dalších vizuálních materiálů. Návštěvníci se tak mohou seznámit s tím, jak se město měnilo a vyvíjelo v průběhu staletí.

Reklama

Sezónní výstavy a akce

Kromě stálých expozic muzeum také pravidelně pořádá sezónní výstavy a kulturní akce. Tyto výstavy často reflektují aktuální výročí nebo významné události a přinášejí tak do muzea vždy něco nového a aktuálního. Návštěvníci mají možnost zúčastnit se přednášek, koncertů, tvůrčích dílen či tematických prohlídek, což muzeum činí atraktivním nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty.

Otevírací doba a praktické informace

Městské muzeum je otevřeno celoročně s výjimkou státních svátků. Vstupné je dostupné pro všechny věkové kategorie, přičemž děti, studenti a senioři mají nárok na slevu. Muzeum je plně přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí a nabízí moderní zázemí včetně informačního centra a muzejní prodejny, kde si mohou návštěvníci zakoupit suvenýry a publikace.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu