Loreta (Pražská Loreta)

Loreta (Pražská Loreta) je okouzlující soubor barokních staveb, který najdete v pražských Hradčanech na Loretánském náměstí. Tento architektonický komplex zaujme svou monumentálností a vznešeností. Loreta je tvořena hlavním průčelím a věží se zvonkohrou, nádvořím s poutními ambity, loretánskou kaplí Panny Marie, klášterem kapucínů a kostelem Panny Marie Andělské.

Reklama

Historie a architektura

Stavba Lorety byla zahájena v roce 1626 a její architektura je příkladem vrcholného baroka. Hlavní průčelí s věží se zvonkohrou bylo dokončeno v roce 1737. Zvonkohra, známá jako “Loretánská zvonkohra”, je jednou z největších atrakcí celého komplexu a pravidelně odbíjí tradiční melodie. V jednotlivých budovách se prolínají různé architektonické styly, které dohromady tvoří harmonický celek.

Loretánská kaple Panny Marie

Loretánská kaple Panny Marie, také známá jako Svatá chýše, je centrální dominantou celého areálu. Inspirace pro její stavbu pochází z italské Lorety, kde se nachází originální Svatá chýše. Interiér kaple je bohatě zdobený freskami a zlacenými detaily, které dodávají prostoru mystickou atmosféru. Často zde probíhají bohoslužby a duchovní akce.

Klášter kapucínů

Klášter kapucínů, který je součástí komplexu, dodává Loretě nejen náboženský, ale i historický rozměr. Kapucíni zde působí od doby vzniku Lorety a jejich přítomnost je dodnes viditelná skrz různorodé aktivity, které zde organizují. Dá se zde navštívit například muzeum s expozicí o životě kapucínů, kde se návštěvníci mohou dozvědět více o jejich každodenním životě a duchovním poslání.

Kostel Panny Marie Andělské

Kostel Panny Marie Andělské se nachází v těsném sousedství Svaté chýše a je další významnou stavbou v celém komplexu. Interiér kostela je zdoben obrazy, sochami a nástěnnými malbami, které návštěvníkům připomínají bohatou historii a kulturní dědictví tohoto místa. Pravidelně se zde konají bohoslužby a kulturní akce, které přitahují místní obyvatele i turisty z celého světa.

Reklama

Návštěva a praktické informace

Pražská Loreta je otevřena veřejnosti a nabízí bohatý program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Kromě prohlídek s průvodcem, které vám přiblíží historii a architekturu této památky, můžete také navštívit různé výstavy a koncerty pořádané v prostorách Lorety. V okolí se nachází několik kaváren a restaurací, kde si můžete odpočinout a vychutnat si atmosféru starobylých Hradčan.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu