Kostnice v Kutné Hoře

Kostnice nacházející se v Kutné Hoře je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Tento fascinující památník historie se nachází ve středočeském kraji, konkrétně v okrese Kutná Hora. Je to místo, které ohromuje jak svou tajemnou atmosférou, tak i historickou hodnotou.

Reklama

Historie a původ

Kostnice v Kutné Hoře, známá také jako Sedlecká kostnice, začala svou existenci jako hřbitov přidružený k Cisterciáckému klášteru v Sedlci, který je nejstarším cisterciáckým klášterem v Čechách. V roce 1278 přivezl opat Jindřich hrst půdy z Jeruzaléma a rozesypal ji po hřbitově, čímž se toto místo stalo vysoce žádaným místem pro pohřbení. Během morových epidemií a husitských válek byli v kostnici pohřbeni desetitisíce lidí, a to nejen z regionu, ale i z okolních oblastí.

Architektura a výzdoba

V 15. století, když bylo potřeba uvolnit místo na hřbitově, byla lidská pozůstatky využity k výzdobě interiéru kostnice. Tento úkol byl přidělen místnímu mnichovi, který kosti uspořádal do různých ornamentů a dekorací. Tyto kostěné artefakty byly později přepracovány do současné podoby v 18. století Františkem Rintem, řezbářem z České Skalice. Výzdoba zahrnuje impozantní lustr, který obsahuje všechny kosti lidského těla, stejně jako erb Schwarzenbergů a další detaily vyrobené výhradně z lidských kostí.

Zajímavosti a atrakce

Kostnice je nejen místo piety, ale také umělecké a kulturní vyjádření. Mezi nejvýznamnější části výzdoby patří kostěný lustr, který se nachází uprostřed místnosti a je zdoben lebkami a dalšími lidskými kostmi. Dalšími zajímavými prvky jsou kalichy, kříže a různé girlandy vytvořené z kostí. Pro návštěvníky je rovněž atraktivní erb šlechtického rodu Schwarzenbergů, vyrobený rovněž z lidských pozůstatků.

Návštěva a praktické informace

Kostnici je možné navštívit po celý rok, a to za předem stanovené vstupné. Díky své poloze v historickém městě Kutná Hora, která je zapsána na seznamu UNESCO, může být návštěva kostnice kombinována s prohlídkou dalších významných památek, jako je Chrám svaté Barbory či Vlašský dvůr. Přístup je snadný díky kvalitní dopravní infrastruktuře, což činí z tohoto místa ideální cíl pro jednodenní výlet z Prahy nebo jiných částí České republiky.

Reklama

Toto jedinečné místo nabízí nejen hluboký pohled do minulosti, ale také nezapomenutelný zážitek pro každého, kdo se nebojí vydat na cestu napříč časem a tajemstvími lidského života a smrti.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu