Hladová zeď

Hladovou zeď nechal vystavět na pražském vrchu Petřín český král a římský císař Karel IV. v letech 1360 – 1362. Byla součástí městského opevnění Malé Strany a Pražského hradu a chránila je před výpady z jižního a západního směru. Původně měla délku kolem 1.350 metrů a její tloušťka se pohybovala kolem 1,8 metru. V současné době je stále jednou z výrazných turistických atrakcí Prahy, kam se ročně podívají tisíce návštěvníků.

Reklama

Historie a vznik

Karel IV. nechal zeď postavit nejen z důvodu obrany, ale i jako prostředek sociální pomoci. V období hladu poskytla zaměstnání a zajištění potravy pro chudé obyvatele Prahy, což jí později přineslo název “Hladová”. Staré prameny uvádějí, že stavba zdi trvala necelé dva roky. Karel IV. byl známý svým zájmem o ochranu a rozvoj města, což se odráží v mnoha dalších stavebních projektech z jeho doby.

Architektura a umístění

Zeď je postavena z opukového kamene a její trasa vede po členitém terénu vrchu Petřín. Smyslem bylo vytvořit bariéru, která by oddělovala město od okolních nepřátelských hord. Dodnes můžeme vidět několik zachovalých částí, které se vinou kolem petřínských parků a zahrad. Některé části zdi zahrnují obranné věže, které byly součástí původního opevnění.

Procházka a výhledy

Procházka kolem Hladové zdi nabízí nejen náhled do historie, ale také krásné výhledy na Prahu. Z různých míst na Petříně je vidět panorama města s Pražským hradem a Vltavou. Na trase zdi se nachází řada míst k odpočinku i menších zelených zákoutí, kde mohou návštěvníci relaxovat.

Současná význam a turistika

Hladová zeď dnes patří mezi vyhledávané turistické cíle Prahy, zejména pro milovníky historie a architektury. Mnoho průvodců zahrnuje návštěvu Hladové zdi do svých tras po městě. Navíc okolní parky a zahrady přitahují i místní obyvatele, kteří zde hledají klidné místo k procházkám a piknikům. Díky pravidelné údržbě a rekonstrukcím zůstává zeď v relativně dobrém stavu, což umožňuje lidem i nadále obdivovat tento fascinující kousek historie.

Reklama

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu