Hrad Falkenstein: Skrytý klenot plný historie a vinařské tradice

Zřícenina hradu Falkenstein
Foto: MonKol78

Hrad Falkenstein je unikátní dochovaná zřícenina, kterou najdete v Dolním Rakousku mezi městy Poysbrunn a Guttensbrunn nedaleko hranic s Českou republikou. Nádherná silueta hradu umocňuje kouzlo známé vinařské oblasti Weinviertel. Tato oblast je vyhlášená nejen skvělou odrůdou Veltlínského zeleného, ale také lány vinic, atraktivními vinařskými stezkami i tajemnými sklepními uličkami. Za slunečného počasí ji můžete zahlédnout i z vrcholu Svatého kopečka v Mikulově. Falkenstein byl v minulosti také významným vinařským správním centrem. Roku 1309 zde byl vydaný první vinařský zákon, tzv. horenské právo, které pojednávalo o správě vinic, povinnostech i právech majitelů vinic.

Z historie hradu

Hrad Falkenstein vybudovaný již kolem roku 1050 jako hraniční pevnost, hrad Falkenstein původně patřil ministeriálům a rytířům lenních pánů z rodu Babenberků. Až do roku 1571 sloužil různým majitelům, mezi které patřili rody Liechtensteinů a Fünfkirchenů.

Po prodeji císařem Maxmiliánem II. novému majiteli z rodu Trautson došlo k rozšíření a renesanční přestavbě hradu. Během třicetileté války byl hrad dobyt švédskou armádou, což vedlo k jeho poškození, avšak nikoli k trvalé zkáze. Jako důkaz slouží historické prameny, které dokládají jeho existenci a využití i v průběhu 17. století.

Jeho význam rovněž vzrostl díky spojení s hnutím Novokřtěnců, což se odráží i v dochované hradní klenbě. Začátkem 18. století se majitelé rozhodli část hradu pobořit a prodávat kámen na výstavbu domů. Současný majitel, Georg Thurn-Vrints, se zasloužil o obnovu zříceniny a její zpřístupnění veřejnosti. H radní zřícenina je dnes chráněná památkovým úřadem, kde probíhá archeologický výzkum a postupně jsou obnovovány jeho části. V areálu hradu se konají rytířské turnaje a kulturní akce.

Hrad Falkenstein: Otvírací doba a zajímavosti

Zřícenina hradu je přístupná svým návštěvníkům od dubna do října v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod. Otevřená je však pouze za příznivého počasí. Vstupné pro dospělé účastníky činí € 4,00, pro děti a studenty € 3,00. Vstup do hradu lze zaplatit jen v hotovosti.

Je možné domluvit si také skupinovou komentovanou prohlídku. Ta trvá přibližně hodinu. Rodiče s dětmi si mohou dopřát zážitkovou prohlídku s názvem „Dětský život ve středověku“. Ta je seznámí s životními podmínkami středověkých dětí. Těšit se mohou na dobrou svačinu i hry na turnajovém nádvoří.

Mezi další atrakce patří dřevěná kopie středověké galéry, zděné opevnění a malá expozice v hradní klenbě mapující život ve středověku. Expozice “Habáni na Falkensteinu” pak představuje spojitost hradu s hnutím Novokřtěnců.

Turnajové nádvoří, které zaujímá plochu téměř 3000 m², slouží k pořádání slavností a rytířských turnajů, a je svědkem bohaté historie hradu.

Reklama

Zdroj: wikipedie.cz, návštěva hradu

Sdílet článek:
Reklama