Za hradbou v bezpečí

Za hradbou v bezpečí
Foto: www.znojmoregion.cz

Poznávat technické památky můžete i díky projektu Technického muzea v Brně nazvanému “Na výlety se Šroubkem a Matičkou”. Zavedou vás do jednoho z jeho 6 mimobrněnských objektů a zábavnou formou přiblíží kouzlo technických památek a starých řemesel i malým návštěvníkům. V červnu se se Šroubkem a Matičkou vydejte do Šatova, kde bude v Areálu československého opevnění a železné opony u veřejnosti zpřístupněného vojenského srubu Zahrada probíhat celodenní program určený zejména rodinám s dětmi. Bude zaměřen na historii opevňování už od dob Římanů až po současnost a na děti čeká spousta úkolů inspirovaných právě tímto tématem.

Reklama

Historie opevňování sahá opravdu hodně hluboko a opravdovými mistry tohoto oboru byli Římané. Jak se opevnění vyvíjelo od dřevěných palisád, přes vrcholně středověké kamenné hradby, cihlové bastionové pevnosti až po betonové objekty 20. století bude námětem letošního celodenního programu v Šatově. Vydáte se za vojenskou historií se zaměřením na vývoj opevňování, pevnostních staveb a objektů v historii i současnosti. Představí se také vybrané armády, výzbroj i možné způsoby překonávání hradeb a opevnění. 

Mimo zpřístupněný pěchotní srub s krycím jménem “Zahrada” budou v jeho bezprostřední blízkosti připraveny ve spolupráci s různými partnery zajímavé aktivity, při nichž si zejména děti budou moci vyzkoušet na několika stanovištích nejrůznější tematické úkoly. Za splnění úkolu získají razítko do soutěžní kartičky a po absolvování všech pak obdrží drobnou odměnu. 

Část těchto stanovišť bude zajišťována ve spolupráci s různými spolky zabývajícími se vojenskou historií či jinými spolupracujícími partnery (např. zájmovým spolkem Branné oddíly). Na akci se podílí i různé kluby vojenské historie, např. Pannonia z.s. představující vojáky římské legie XIIII z období Markomanských válek, Družina pánů z Miroslavy zachycující dobu středověkých rytířů a další. Zároveň bude možné se podívat na prezentace jednotlivých partnerů a dozvědět se zajímavé informace o historii vojenství, opevnění a činnosti jednotlivých prezentovaných složek, institucí či spolupracujících klubů. Mimo stanovišť s úkoly se budou prezentovat i další partneři (např. Rekrutační středisko Morava, Krajské vojenské velitelství Brno, Sbor dobrovolných hasičů Šatov atd.). 

Akce Za hradbou v bezpečí je součástí společné celodenní akce provozovatelů pevnostních muzeí – Dne pevnostních muzeí jižní Moravy. V tento den jsou zpřístupněny zapojené různé objekty opevnění a zájemci mohou navštívit různá pevnostní muzea. Pěchotní srub MJ – S 3 Zahrada provozovaný Technickým muzeem v Brně bude návštěvníkům zpřístupněn bez průvodce, ti si jej budou moci prohlédnout s průvodcovskými listy (návštěvníci si mohou sami upravit čas strávený v objektu dle svého uvážení).  

Reklama

Reklama

Zdroj: www.znojmoregion.cz

Reklama
Zavřít reklamu