Vycházka do okolí Ledových slují

Správa Národního parku Podyjí připravila pro rok 2023 řadu poznávacích vycházek a komentovaných exkurzí pro veřejnost zaměřených na cennou a mimořádně pestrou faunu i flóru národního parku, který je jediným na Moravě. Ve spolupráci se sousedním Nationalpark Thayatal zve v sobotu 10. září do Lesné a jejího okolí na společnou česko-rakouskou procházku zaměřenou na krajinu, přírodu a její obyvatele v prostoru za železnou oponou.

Reklama

Trasa dlouhá přibližně 10 km povede středně náročným až náročným terénem, po žluté turistické značce kolem rybníka Pod Lesnou k Lusthausu, k Ledovým slujím a k vyhlídce Obelisk. Pak po staré turistické stezce do údolí Dyje a po cestách-necestách zpět do Lesné. Sraz je v 9 hod. u kostela v Lesné.

Vedoucí: Petr Lazárek/Jan Kos (Správa NP Podyjí), Julian Haider (NP Thayatal).

Poznámka: Z důvodu limitovaného počtu účastníků (10 z české a 10 z rakouské strany) je nezbytné se předem písemně přihlásit na adrese: petr.lazarek@nppodyji.cz. Registrace bude možná od 10. 8. do 5. 9. 2023. 

https://www.nppodyji.cz 

Reklama

https://www.np-thayatal.at 

Reklama

Zdroj: www.znojmoregion.cz

Reklama
Zavřít reklamu