Tradiční krojované hody v Bohuticích

V polovině září se v Bohuticích koná tradiční podzimní slavnost, kde hlavní slovo mají stárci v krojích, hudba, víno a folklór. Nechybí ani obchůzka krojované chasy po vsi, ani večerní zábavy s tombolou a půlnočním překvapením.

Reklama

https://bohutice.cz 

https://www.facebook.com/bohutice 

Reklama

Zdroj: www.znojmoregion.cz

Reklama
Zavřít reklamu