Národní park Podyjí na poštovních známkách !!!POZOR – AKCE ZRUŠENA!!!

Národní park Podyjí na poštovních známkách   !!!POZOR – AKCE ZRUŠENA!!!
Foto: www.znojmoregion.cz

Aktualizace: !!!POZOR – AKCE ZRUŠENA!!!Ze zdravotních důvodů se beseda s autory v uvedený termín ruší.

Reklama

———————————————————————————————

Na českých poštovních známkách se od 6. září 2023 budou objevovat i motivy z Národního parku Podyjí. Nový příležitostní poštovní aršík známek v celkové nominální hodnotě 130 Kč vydává Česká pošta v nákladu 27.000 kusů. Správa národního parku Podyjí zve veřejnost do Městské knihovny Znojmo na besedu s autory výtvarného návrhu, Jaromírem a Libuší Knotkovými.

Oficiální popis emise od Česká pošta: Horní část aršíku tvoří především pohled na proslulou vinici Šobes. Dále je zde zobrazena řada chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se pouze v této oblasti. Jedním z nich je Jasoň dymnivkový. Jižní Morava je jediným místem výskytu tohoto vzácného a ohroženého druhu motýla. Spodní část aršíku zobrazuje zobrazuje nejvýznamnější druhy fauny zastoupené v národním parku na autorsky ztvárněném pozadí.Na aršíku je také znázorněn Čáp černý – erbovní druh a hlavní motiv loga parku. S náhradou mechanického kosení trávy za spásání divokými koňmi se do parku po půlstoletí vrátili jeden z nejohroženějších živočišných druhů v Čechách – Sysel obecný. Součástí emise jsou i 4 druhy obálek prvního dne vydání (FDC), jejichž motivy jsou další zástupci tamní fauny a flóry – kosatec různobarevný, roháč obecný, užovka stromová a střevíčník pantoflíček.

Více informací a detailnější zobrazení všech známek a obálek prvního dne vydání naleznete na https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky/pripravovana-emise

Reklama

https://www.facebook.com/nppodyji 

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu