Houby z pohledu lesníků

Správa Národního parku Podyjí připravila pro rok 2023 řadu poznávacích vycházek a komentovaných exkurzí pro veřejnost zaměřených na cennou a mimořádně pestrou faunu i flóru národního parku, který je jediným na Moravě.

Reklama

V sobotu 27. května zve do Podmolí a jeho okolí na poznávací výpravu za lesnicky škodlivými houbami s doprovodným výkladem zaměřeným na jejich rozpoznávání a možnosti ochrany dřevin.

Trasa bude dlouhá cca 7 km a povede od budovy Správy národního parku Podyjí v Podmolí (sraz v 9:30 hod.) do lesních porostů poblíž Podmolí. Předpokládaný návrat zpět nejpozději ve 13:30 hod.

Doporučené vybavení: dobrá pevná obuv, dlouhé kalhoty, příp. oblečení do deště, pití.

Vedoucí: František Lorenc (VÚLHM).

Reklama

https://www.nppodyji.cz 

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu