Adolf Oborny – Homo Botanicus

Adolf Oborny – Homo Botanicus
Foto: www.znojmoregion.cz

Výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě, připravená od 20. ledna 2024 ve velkém výstavním sále Minoritského kláštera, představuje výjimečnou osobnost znojemského regionu, botanika Adolfa Obornyho. V roce 2024 totiž uplyne 100 let od jeho úmrtí. Jeho rozsáhlé dílo je přitom uznáváno dodnes. Tento moravský, německy píšící botanik patřil k prvním autorům, kteří dokumentovali květenu Moravy a Slezska. Většinu života prožil ve Znojmě, kde se hojně zapojoval do veřejného života. Byl mj. kurátorem zdejšího muzea a muzeu také odkázal část svého celoživotního díla, srovnávací herbář a rukopisy některých svých prací. Srovnávací herbář, který zachycuje více než 1200 druhů rostlin, je dodnes významnou součástí muzejní sbírky.  

Reklama

Výstava představuje nejen život a dílo Adolfa Obornyho, ale také paralely se současným vědeckým výzkumem. Nebo třeba změny v krajině, které od jeho časů proběhly. Provede návštěvníky botanickým bádáním coby tvůrčím procesem, kterým procházel Oborny a jeho následovníci jím prochází i dnes. Zahrnuje rozlišení a sběr materiálu v terénu, vytváření herbářových položek, sestavování rukopisu a následné publikování vědecké literatury. Atmosféru badatelského prostředí dolaďuje dobově zařízená pracovna s knihovnou. Součástí výstavy jsou i vybrané Obornyho rukopisy, jež  byly podkladem pro publikace, které později vyšly tiskem. 

https://www.muzeumznojmo.cz 

https://www.facebook.com/muzeumznojmo 

Reklama
Reklama

Zdroj: www.znojmoregion.cz

Reklama
Zavřít reklamu