Kamenné more

Kamenné more je přírodní rezervace o rozloze pěti hektarů ve Vyhnianské dolině ve svahu hory Kamenná. Tato jedinečná lokalita se nachází v Banskobystrickém kraji a je součástí Chráněné krajinné oblasti Štiavnické vrchy.

Reklama

Co zde můžete vidět

Jednou z největších lákadel oblasti Kamenné more je samotné kamenné pole, tvořené převážně z andezitu. Obrovské balvany, které pokrývají svah, vytváří dojem kamenného moře, což je vzhledově i geologicky fascinující. Tento přírodní útvar je unikátní nejen svou rozlohou, ale také tím, jak vznikl.

Vznik a geologie

Kamenné more má svůj původ v období třetihor, kdy erupce sopek a následná eroze způsobily vznik této neobyčejné formace. Balvany, které zde můžete vidět, se postupem času oddělovaly od hlavní masy hory Kamenná a volně se shromažďovaly na svahu. Přírodní síly a postupné zvětrávání se postaraly o to, že dnes můžeme obdivovat tuto přírodní kuriozitu.

Flóra a fauna

Rezervace Kamenné more je také domovem pro různorodou flóru a faunu. Na kamenných polích a v jejich okolí můžete najít různé druhy mechorostů a lišejníků, které dobře snášejí extrémní podmínky. Z fauny zde můžete potkat různé druhy bezobratlých a ptáků, kteří si zvolili tento neobvyklý biotop za svůj domov.

Turistika a přístup

Kamenné more je přístupné pro turisty, kteří chtějí zažít krásy této chráněné oblasti. Přístupové cesty jsou dobře značené a výlet sem lze absolvovat pěšky či na kole. Díky své umístění ve svahu hory Kamenná nabízí návštěvníkům také nádherné výhledy na okolní krajinu Štiavnických vrchů.

Reklama

Ochrana přírody

Jelikož je Kamenné more chráněnou přírodní památkou, je důležité dodržovat pravidla chování v rezervaci. Respektujte místní faunu a flóru, neodnášejte kameny a neznečišťujte prostředí. Pouze tak může tato přírodní perla zůstat zachována i pro budoucí generace.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu